FEEDBACK GEVEN KUN JE LEREN

FEEDBACK GEVEN KUN JE LEREN

Feedback is commentaar dat we GEVEN of ONTVANGEN op iemands gedrag of houding. Via Feedback leer je hoe je gedrag of houding overkomt en welke gevolgen dit heeft voor die ander. Feedback kan zowel positief als negatief zijn. En… je kan het leren!